Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze
Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze

Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze

Dzisiaj, 11.03.2018 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia "Sowiogórskie Towarzystwo Historyczno Krajoznawcze", podczas którego dokonano wyboru nowych Władz. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został Grzegorz Fajdek, a członkami zarządu Michał Mydłowski i Maciej Tokarski. Nowe Władze zapowiedziały rozszerzenie współpracy z Twierdzą Srebrna Góra, a z przybyłą na spotkanie Panią Prezes Twierdzy Emilią Pawnuk, synchronizację wspólnych działań z Regimentem IR 33. Spotkanie zaszczycił Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz. Nowy Zarząd w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia oficjalnie podziękował Kazimierzowi Gądkowi, który przez kilkanaście lat z powodzeniem pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia.

Script logo Script logo